Tehlike Sınıfı İlgili Uzman  Çalışma Süresi
 Az tehlikeli sınıfta

İş Yeri Hekimi

İş Güvenliği Uzmanı

Ayda  5 Dakika

Ayda  10 Dakika

Tehlikeli sınıfta

İş Yeri Hekimi

iş Güvenliği Uzmanı

Ayda  10 Dakika

Ayda  20 Dakika

Çok Tehlikeli sınıfta

İş Yeri Hekimi

İş Güvenliği Uzmanı

Ayda  15 Dakika

Ayda  40 Dakika

 
İş yeri hemşiresi;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.