• İşyerinde genel hijyen şartalarını sürekli denetlemek,
  • İşyeri hekiminin fizik muayene sırasında işyeri hekimine yardımcı olmak,
  • İş sağlığı konularını içeren eğitimlerde görev almak,
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda işyeri hekimi ile birlikte görev almak.